je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí a má určité vlastnosti. Např. vědomá pozoronost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Každá vědomá fáze dechu může vést ke specifickým body-mind vztahům orientovaným buď na léčení, pohyb nebo učení. Somatické zvědomování pohybu může vyprovokovat emoce a odezvy. Díky této široké škále tělových odpovědí pomáhá vědomý pohyb k lepší aktivitě mozkové kůry (kortikální vztahy). Somatické vnímání aktivuje hluboké mozkové struktury – limbickou, bazální ganglii, cerebellum, střední mozek a také nervy a neurony vegetativních funkcí (B.B. Cohen, Fraleigh). Odhaluje zamrzlé napětí, zablokovaná místa, místa, kde klademe odpor, nebo místa limitu. Je prvním krokem k vědomé každodenní akci.