Authentic Movement™                               

čtvrtky 17.30 – 19.15 h :   od 10. října 2019 (uzavřená skupina)

Auentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfulness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace, exprese, vnitřní i vnější. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen?  ….. právě pro Tebe, pokud se chceš setkat sám(a) se sebou, tázat se, identifikovat problémy, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb vytváří nevšední posvátný prostor a může být cestou proti vyhoření , k léčení traumatu, k řešení vztahů, k budování důvěry, láskyplného sebepojetí a k budování vlastní autonymity.

Facilituje Rena Milgrom – Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)