Vědomé tělo

Tříletý vzdělávací a sebezkušenostní program

Tělo

anatomie - funkce a expresivita v pohybu

Neurologické vývojové vzorce

Tvorba

Kompozice v prostoru, čase, vztahu

Mindfulness

v Autentickém Pohybu

Eco-somatika

tělo skrze krajinu

Péče o tělo a duši

Prostor a Čas jako fenomén

Dotek

terapeutický a léčivý

ZDROJE

VĚDOMÉ TĚLO

SOMATICKÉ POHYBOVÉ A PSYCHOFYZICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 VÝCVIK  ( 500 h)

je ojedinělý ve své syntéze umění, terapie, cítění a vnímání skrze tělo a pohyb.

Je v souladu se standarty ISMETA (International Somatic Movement and Therapy Association)

Výcvik nabízí:

1) Profesní rozvoj pro somatické facilitátory, lektory pohybu/tance, terapeuty a sociální pracovníky

2) Seberozvoj v oblasti tělesného prožívání a myšlení, pohybového potenciálu, kreativity, všímavosti a adaptability

3) Transformační cestu měnící paradigma a zažité stereotypy

4) Možnosti Wellbeingu a celostního psychicko-fyzického zdraví

Program je koncipován tématicky a vychází z moudrosti vnímajícího těla v pohybu. Studujeme neurologické vývojové vzorce,  tělesněnou anatomii, somatickou psychologii, rytmy pohybových vzorců , práci s dotekem.  Zabýváme se tím, co je autentické.
Program nabízí celoživotní učení skrze zkušenost i bohatou osobní praxi.

Cesta somatického umění je cesta tvořivá, založena na hodnotě osobního zkoumání a přínosu pro celek. Vnímání a čtení pohybu v nás a kolem nás je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Hlavním předpokladem pro výcvik je zvědavost a otevřená pozornost.

Studium je založeno na základech dlouholetě vypracovaných systémů a metod:

 • LABANOVA ANALÝZA POHYBU
 • BARTENIEFF FUNDAMENTALS™
 • AUTENTICKÉHO POHYBU
 • HAKOMI metoda
 • MINDFULNESS  – všímavost a pozornost
 • EMBODIMENT  (tělesněná anatomie a jiné koncepty)

Hlavní lektor/facilitátor:  Rena Milgrom (tanečně-pohybová terapeutka (TANTER), certifikovaná pohybová analytička (LIMS, N.Y.), registrovaná lektorka soma pohybu a terapie  (ISMETA, USA)
hostující lektoři: Smadar Emor (IZ), Žubra (SK)

Ochutnávka a intro :  pátek 24.2. 2023 17-20.20 h  – naživo ve studiu Dancelab Praha
Přihlásit se
Začátek  programu: 6-7. května 2023
Program je rozložen do tématických modulů –  setkáváme se během sedmi víkendů + letního týdne za rok. Výcvik probíhá v Praze ve studiu DanceLab a letní tretreat v centru v přírodě.
Každé setkání je rozděleno na sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi. 
Cena :
Kč 26.000,-/rok (jednorázová platba)
nebo Kč 3200,- za každý víkendový modul

PROČ STUDOVAT POHYB

Tělesný pohyb je pramenem lidského úsilí. Člověk se pohybuje proto, aby uspokojil svoje potřeby. Směřuje pohyb ke všemu, co má pro něj hodnotu. Nemůžeme si hrát, pracovat, bojovat ani vyjadřovat lásku, aniž by v těle neproběhl byť i malý pohyb.
Akce hovoří mnohem hlasitěji než slova. Moje i tvoje identita je určována tím, co udělám a jakým způsobem to dělám.
Pohyb je všude a ve všem co děláme.
Když chceš interagovat s milovanými, záleží na tvém pohybu.
Když se chceš zlepšit ve své práci nebo kariéře, záleží na tvém pohybu.
Když chceš zapůsobit na ostatní, záleží na tvém pohybu.
Proč studovat pohyb?

Protože rozumět pohybu odemyká tvůj potenciál a kapacitu ve všech směrech. Studium pohybu je transformací osobnosti.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

– pro milovníky pohybu

– pro všechny, kdo mají zájem se autenticky vyjadřovat

– pro tanečníky i netanečníky

– pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)

– pro psychoterapeuty

– pro sociální pracovníky

– pro kouče, leadery

Co přináší program VT do života a kariéry

 1. Kinestetickou inteligenci (nástroje pro tělesné vnímání a integraci těla-hlasu-pohybu)
 2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a  pracovat s hlasem, rytmem)
 3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
 4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
 5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
 6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
 7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
 8. Kreativitu! Umět si hrát, tvořit a prožívat!

NOVINKY

Pre-workshop VĚDOMÉ TĚLO

Wokrshop určen pro všechny zájemce o somatické poznávání, pohyb, vědomou práci s tělem i pro ty, které zajímá studium programu Vědomé Tělo. Setkáme se naživo ve studiu Dancelab, v pátek 3. 2. 2023  v 17-21 h. www.vedomet…

Nový výcvik začne 6-7.5. 2023

Přihlásit se můžete přímo na tomto webu v sekci přihláška.  
Improvisit

IMPROVISIT

Improvisit se opět pravidelně koná!   ...pátky  10.března,  28.dubna., 19.května., 9.června 18-19.15 - trénink pro všechny přítomné 20-21 h - Improvisit naostro : pro všechny, kdo chtějí zakusit jevištní přítomnost poplatek:…
,

Somatické vnímání

je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí a má určité vlastnosti. Např. vědomá pozoronost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Každá vědomá fáze dechu může …

SomaLAB: Přirozený pohyb

Kurz je určen všem, kdo má zájem o improvizace a tělesné zkoumání. Nezáleží zde na technické vyspělosti, ale na schopnosti imaginace a pozornosti.
,

Autentický pohyb

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, pokud se chceš setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat problémy, předsudky a zažité vzorce.

FOTOGALERIE Z VÝCVIKU