Vědomé tělo

Tříletý vzdělávací a sebezkušenostní program

Tělo

funkce a expresivita v pohybu

Neurologické vývojové vzorce

Tvorba

Kompozice v prostoru, čase, vztahu

Mindfulness

v Autentickém Pohybu

Ecosomatika

tělo skrze krajinu

Péče o tělo a duši

Prostor a Čas jako fenomén

Dotek

terapeutický a léčivý

Zdroje

VĚDOMÉ TĚLO

VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM  (160 – 500 h)

Program je koncipován a rozložen do tří let (450 h), po kterých je absolvent vyzván k praxi a supervizi (50 h). Program je z podstaty kreativní, tedy procesově zaměřen a vychází z teoretických konceptů vybraných somatických disciplín. Účastník programu se zavazuje vždy na jednotlivý rok.

Praxe a supervize je navazující částí programu a je určena pouze těm, kdo chtějí kultivovat profesi  facilitátora somatického pohybu/umění.

Program je v souladu se standardy kvality asociace ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association).

Seznámení s programem – workshop a pohovory:

so+ne 19-20.10. 2019 (10-17 + 10-15 h)

DanceLab studio, Praha

Začátek  programu:  pátek 12.00 – neděle 15.00 29.11.-1.12. 2019

Progam je určen všem zájemcům o tělesné prožívání, tělesné myšlení a rozvoj kreativního potenciálu.  Nabízí hluboký ponor do vývojové kineziologie – vzorců- tzv. abecedou či mapou pohybu, nabízí zkušenostní anatomii(ideokinezi) a postupné autentické vyjádření, získávané specifickými cvičeními a metodikou.

Nabízí se zde celoživotní zkoumání a bohatá i dobrodružná cesta propojení těla-mysli (BodyMind). Cesta somatického umění, sdílení a radostného bytí v duši i v těle.

Učíme se vnímat a číst pohyb také u druhých, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Rozvíjíme koncentraci a intuici skrze principy Mindfulness.

Teoretické základy čerpáme z

LABANOVY ANALÝZY POHYBU

BARTENIEFF FUNDAMENTALS™

BODY MIND CENTERING™

Disciplíny AUTENTICKÉHO POHYBU

HAKOMI psychoterapie

Frekvence výuky jednotlivých ročníků: 7 víkendů (cca 1x měsíčně) + týden v přírodě

Každý blok obsahuje sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi.

PROČ STUDOVAT POHYB

Tělesný pohyb je pramenem lidského úsilí. Člověk se pohybuje proto, aby uspokojil svoje potřeby. Směřuje pohyb ke všemu, co má pro něj hodnotu. Nemůžeme si hrát, pracovat, bojovat ani vyjadřovat lásku, aniž by v těle neproběhl byť i malý pohyb.
Akce hovoří mnohem hlasitěji než slova. Moje i tvoje identita je určována tím, co udělám a jakým způsobem to dělám.
Pohyb je všude a ve všem co děláme.
Když chceš interagovat s milovanými, záleží na tvém pohybu.
Když se chceš zlepšit ve své práci nebo kariéře, záleží na tvém pohybu.
Když chceš zapůsobit na ostatní, záleží na tvém pohybu.
Proč studovat pohyb?

Protože rozumět pohybu odemyká tvůj potenciál a kapacitu ve všech směrech. Studium pohybu je transformací osobnosti.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

– pro milovníky pohybu

– pro milovníky tvořivosti, autenticity, improvizace

– pro tanečníky i netanečníky

– pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)

– pro psychoterapeuty

– pro sociální pracovníky

– pro kouče, leadery

Co přináší program VT do života a kariéry

  1. Kinestetickou inteligenci (nástroje pro tělesné vnímání a integraci těla-hlasu-pohybu)
  2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a  pracovat s hlasem, rytmem)
  3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
  4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
  5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
  6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
  7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
  8. Kreativitu! Umět si hrát, tvořit a prožívat!

NOVINKY

Improvisit

IMPROVISIT představení !

Zítra ve 20 h v Kampu Hybernská se opět sejde kolektiv Improvisit. Tentokrát nás bude zvukově doprovázet Tomáš Kerle. Společně budeme tvořit dění daného času a k tomu potřebujeme Vás, jako svědky ! .... a nakonec, pokud budete…
,

Somatické vnímání

je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí a má určité vlastnosti. Např. vědomá pozoronost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Každá vědomá fáze dechu může …

SomaLAB: Přirozený pohyb

Kurz je určen všem, kdo má zájem o improvizace a tělesné zkoumání. Nezáleží zde na technické vyspělosti, ale na schopnosti imaginace a pozornosti.
,

Autentický pohyb

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, pokud se chceš setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat problémy, předsudky a zažité vzorce.

FOTOGALERIE Z VÝCVIKU