Vědomé tělo

Tříletý vzdělávací a sebezkušenostní program

Tělo

funkce a expresivita v pohybu

Neurologické vývojové vzorce

Tvorba

Kompozice v prostoru, čase, vztahu

Mindfulness

v Autentickém Pohybu

Ecosomatika

tělo skrze krajinu

Péče o tělo a duši

Prostor a Čas jako fenomén

Dotek

terapeutický a léčivý

Zdroje

VĚDOMÉ TĚLO

VZDĚLÁVACÍ A SEBEZKUŠENOSTNÍ PROGRAM  (160 – 500 h)

Program je koncipován a rozložen do tří let (450 h), po kterých je absolvent vyzván k praxi a supervizi (100 h). Program je z podstaty kreativní, tedy procesově zaměřen a vychází z teoretických konceptů vybraných somatických disciplín. Účastník programu se zavazuje vždy na jednotlivý rok.

Praxe a supervize je navazující částí programu a je určena pouze těm, kdo chtějí kultivovat profesi  facilitátora somatického pohybu/umění.

Program je v souladu se standardy kvality asociace ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association).

Začátek programu – dle harmonogramu v závislosti na naplnění kapacity a vládních restrikcí.

Progam je určen

 1. budoucím SOMA facilitátorům a lektorům
 2. všem zájemcům o tělesné prožívání, tělesné myšlení, Mindfulness a rozvoj kreativního pohybového potenciálu.

Nabízí:

 • hluboký ponor do vývojové kineziologie – neurologických vzorců- tzv. abecedy pohybu
 • zkušenostní anatomii (ideokinezi)
 • principy a metodiku kreativního pohybu
 • Mindfulness v Autentickém pohybu
 • Environmentální Somatiku
 • Pohybovou analýzu – umění číst pohyb

Somatické umění nabízí celoživotní zkoumání a bohatou cestu  integrace těla-mysli (BodyMind).  Klíčovou praxí programu Vědomé Tělo je investigace smyslového vnímání, cítění, emocí ve vztahu s vitálními formami.

Učíme se vnímat a číst pohyb také u druhých, což je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Rozvíjíme koncentraci a intuici skrze principy všímavosti – Mindfulness, ale také hravost, kreativitu a adaptabilitu.

Teoretické základy čerpáme z

LABANOVY ANALÝZY POHYBU

BARTENIEFF FUNDAMENTALS™

BODY MIND CENTERING™

AUTENTICKÉHO POHYBU

HAKOMI psychoterapie

Frekvence výuky : 7 víkendů (cca 1x měsíčně) + týden v přírodě /rok

Každý blok obsahuje sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi.
Cena
Kč 19.000 / rok
Kč 21.000  při splátkovém programu

PROČ STUDOVAT POHYB

Tělesný pohyb je pramenem lidského úsilí. Člověk se pohybuje proto, aby uspokojil svoje potřeby. Směřuje pohyb ke všemu, co má pro něj hodnotu. Nemůžeme si hrát, pracovat, bojovat ani vyjadřovat lásku, aniž by v těle neproběhl byť i malý pohyb.
Akce hovoří mnohem hlasitěji než slova. Moje i tvoje identita je určována tím, co udělám a jakým způsobem to dělám.
Pohyb je všude a ve všem co děláme.
Když chceš interagovat s milovanými, záleží na tvém pohybu.
Když se chceš zlepšit ve své práci nebo kariéře, záleží na tvém pohybu.
Když chceš zapůsobit na ostatní, záleží na tvém pohybu.
Proč studovat pohyb?

Protože rozumět pohybu odemyká tvůj potenciál a kapacitu ve všech směrech. Studium pohybu je transformací osobnosti.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

– pro milovníky pohybu

– pro milovníky tvořivosti, autenticity, improvizace

– pro tanečníky i netanečníky

– pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)

– pro psychoterapeuty

– pro sociální pracovníky

– pro kouče, leadery

Co přináší program VT do života a kariéry

 1. Kinestetickou inteligenci (nástroje pro tělesné vnímání a integraci těla-hlasu-pohybu)
 2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a  pracovat s hlasem, rytmem)
 3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
 4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
 5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
 6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
 7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
 8. Kreativitu! Umět si hrát, tvořit a prožívat!

NOVINKY

Pre-workshop VĚDOMÉ TĚLO 2.5.21 online

Wokrhop určen pro všechny zájemce o somatické poznávání, pohyb, vědomou práci s tělem i pro ty, které zajímá studium programu Vědomé Tělo. Setkáme se online na 90 minut přes zoom. Více inofrmací na www.vedometelo.cz/prih…

Nový ročník programu začne 19-20.3. 2022

Přihlásit se můžete přímo na tomto webu v sekci přihláška.  

Pre-workshop Vědomé Tělo online 27.2.2021

Je určen všem zájemcům o somatický přístup ve vzdělávání pro kreativní pohyb, pohybovou terapii a somatické umění. Seznámíme s obsahem programu a ochutnáme somatickou práci s tělem a pohybem. Zkušenostní blok bude obsahovat…

Pravidelné úterní zoom lekce VNITŘNÍ PROSTORY

... jsou prostorem pro somatické explorace ve Vašem obýváku, kdy meditujeme v anatomických i psychologických obrazech optikou fenomenologie a somatiky - pociťovaného pocitu teď a tady. Obrazy, vjemy a pocity se odehrávají…
Improvisit

IMPROVISIT představení !

Improvisit se opět sejde, až to povolí situace. Buď uvnitř, nebo venku, ale určitě brzy!!! adresa: DanceLab studio, U Zvonařky 9, Praha - Vinohrady
,

Somatické vnímání

je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí a má určité vlastnosti. Např. vědomá pozoronost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Každá vědomá fáze dechu může …

SomaLAB: Přirozený pohyb

Kurz je určen všem, kdo má zájem o improvizace a tělesné zkoumání. Nezáleží zde na technické vyspělosti, ale na schopnosti imaginace a pozornosti.
,

Autentický pohyb

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, pokud se chceš setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat problémy, předsudky a zažité vzorce.

FOTOGALERIE Z VÝCVIKU