Vědomé tělo

Tříletý vzdělávací a sebezkušenostní program

Tělo

anatomie - funkce a expresivita v pohybu

Neurologické vývojové vzorce

Tvorba

Kompozice v prostoru, čase, vztahu

Mindfulness

v Autentickém Pohybu

Eco-somatika

tělo skrze krajinu

Péče o tělo a duši

Prostor a Čas jako fenomén

Dotek

terapeutický a léčivý

ZDROJE

VĚDOMÉ TĚLO

 SOMATICKÝ VÝCVIK  (160 – 500 h)

je specifický a ojedinělý ve své syntéze umění, terapie, cítění a vnímání skrze tělo a pohyb. Výcvik je v souladu se standarty ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy) a je součástí česko-slovenské platformy SOMATIKA.CZ

Výcvik nabízí:

1) Profesní rozvoj pro budoucí somatické facilitátory, lektory pohybu/tance, terapeuty a sociální pracovníky

2) Seberozvoj v oblasti tělesného prožívání a myšlení, pohybového potenciálu, kreativity, všímavosti a adaptability

3) Transformační cestu měnící paradigma – cestu, která zkvalitňuje život tak , jak se rozšiřuje potenciál širšího vnímání a uvědomování

Program je koncipován tématicky a vychází z moudrosti pohybujícího se vnímajícího těla. Studujeme do hloubky nejen neurologické vývojové vzorce, ale také významovou a souvislostní anatomii,  autentické vyjádření, somatickou psychologii a práci s dotekem.
Program nabízí celoživotní učení skrze zkušenost i bohatou osobní praxi.

Cesta somatického umění je cesta tvořivá, cesta sdílení a radostného bytí v těle. Vnímání a čtení pohybu v nás a kolem nás je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem.

Studium je založeno na základech dlouholetě vypracovaných systémů a metod:

 • LABANOVA ANALÝZYA POHYBU
 • BARTENIEFF FUNDAMENTALS™
 • BODY MIND CENTERING™
 • AUTENTICKÝ POHYB
 • HAKOMI metoda
 • MINDFULNESS  – všímavost

Hlavní lektor/facilitátor:  Rena Milgrom, CMA, RSME, TPT
hostující lektoři:  Žubra (SK)

Začátek  programu:  so – ne  6-7. 5. 2023

Přihlášky a pohovory právě probíhají…

Program je koncipován jako tříletý. Poté následuje praktikum a závěrečný projekt pro ty, kdo mají ambice somaticky profesně pracovat s lidmi jako somaticky orientovaný facilitátor a lektor.  Uchazeč se zavazuje smluvně vždy na jeden rok. Setkáváme se během víkendů 1x za měsíc + letního intenzivního týdne.
Výcvik probíhá v Praze ve studiu DanceLab a letní týden v retreat centru v přírodě.
Každé setkání je rozděleno na sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi. 
Cena :
Kč  25.000,-
Kč  29.000,-/rok při splátkovém programu

PROČ STUDOVAT POHYB

Tělesný pohyb je pramenem lidského úsilí. Člověk se pohybuje proto, aby uspokojil svoje potřeby. Směřuje pohyb ke všemu, co má pro něj hodnotu. Nemůžeme si hrát, pracovat, bojovat ani vyjadřovat lásku, aniž by v těle neproběhl byť i malý pohyb.
Akce hovoří mnohem hlasitěji než slova. Moje i tvoje identita je určována tím, co udělám a jakým způsobem to dělám.
Pohyb je všude a ve všem co děláme.
Když chceš interagovat s milovanými, záleží na tvém pohybu.
Když se chceš zlepšit ve své práci nebo kariéře, záleží na tvém pohybu.
Když chceš zapůsobit na ostatní, záleží na tvém pohybu.
Proč studovat pohyb?

Protože rozumět pohybu odemyká tvůj potenciál a kapacitu ve všech směrech. Studium pohybu je transformací osobnosti.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

– pro milovníky pohybu

– pro všechny, kdo mají zájem se autenticky vyjadřovat

– pro tanečníky i netanečníky

– pro terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)

– pro psychoterapeuty

– pro sociální pracovníky

– pro kouče, leadery

Co přináší program VT do života a kariéry

 1. Kinestetickou inteligenci (nástroje pro tělesné vnímání a integraci těla-hlasu-pohybu)
 2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a  pracovat s hlasem, rytmem)
 3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
 4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
 5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
 6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
 7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
 8. Kreativitu! Umět si hrát, tvořit a prožívat!

NOVINKY

Pre-workshop VĚDOMÉ TĚLO

Wokrshop určen pro všechny zájemce o somatické poznávání, pohyb, vědomou práci s tělem i pro ty, které zajímá studium programu Vědomé Tělo. Setkáme se naživo ve studiu Dancelab, v pátek 3. 2. 2023  v 17-21 h. www.vedomet…

Nový výcvik začne 6-7.5. 2023

Přihlásit se můžete přímo na tomto webu v sekci přihláška.  
Improvisit

IMPROVISIT představení !

Improvisit se opět sejde, až to povolí situace. Buď uvnitř, nebo venku, ale určitě brzy!!! adresa: DanceLab studio, U Zvonařky 9, Praha - Vinohrady
,

Somatické vnímání

je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí a má určité vlastnosti. Např. vědomá pozoronost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Každá vědomá fáze dechu může …

SomaLAB: Přirozený pohyb

Kurz je určen všem, kdo má zájem o improvizace a tělesné zkoumání. Nezáleží zde na technické vyspělosti, ale na schopnosti imaginace a pozornosti.
,

Autentický pohyb

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, pokud se chceš setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat problémy, předsudky a zažité vzorce.

FOTOGALERIE Z VÝCVIKU