Somatický výcvik Vědomé tělo

Tělo

anatomie - funkce a expresivita v pohybu

Neurologické vývojové vzorce

Tvorba

Kompozice v prostoru, čase, vztahu

Mindfulness

v Autentickém Pohybu

Eco-somatika

tělo skrze krajinu

Péče o tělo a duši

Prostor a Čas jako fenomén

Dotek

terapeutický a léčivý

ZDROJE

Somatický výcvik 

VĚDOMÉ TĚLO

Vstupte do světa Vědomého těla, kde se spojují tělesnost i umění a pohybové vyjádření stává klíčem k hlubšímu sebepoznání a propojení se sebou samými a světem kolem nás. Nabízíme průvodcovství do tohoto světa, v němž somatický pohyb a umění mohou být mocnými nástroji k otevírání nových bran v našem vědomí.

Somatický výcvik nás skrze pohyb přivádí ke kořenům či k podstatě a pomáhá nám prozkoumat  hranice vnímání, hranice těla a jeho možnosti.

Program je založen na  principech, které organicky probouzí intuici a umělecké vnímání. Cílem této práce je pomoci lidem rozvinout jejich vlastní potenciál a najít klíče pro plnohodnotný život. Naučit se řešit fyzické bolesti, rozšířit pohybový potenciál , vyjádřit se hlasově i fyzicky, rozpoznat svoje vzorce a pracovat s nimi, facilitovat jednotlivce i skupiny.

Skrze somatické přístupy a praktiky se setkáte s lidmi, kteří věří, že lepší svět a péči o člověka je možno kultivovat citlivě a zajímavě.  Somatické umění je poetické. Má mnoho společného s uměním tanečním, výtvarným i hudebním.

Ponořte se s námi do somatického výcviku a nechte se inspirovat krásou, která je přístupna do určité míry každému v každém věku.

SOMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO CESTA K ODEMYKÁNÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU

Začátek programu: 6. – 7. května 2023

Somatický výcvik VĚDOMÉ TĚLO ( 150 – 500 H) je koncipován na 1-3 roky.

Je v souladu se standardy ISMETA (International Somatic Movement and Therapy Association) a poskytuje holistické studium somatických přístupů k tělu.

 1. VT Basic
 2. VT Advance
 3. VT Tématika

Přihlásit se

Je možné absolvovat každý ročník zvlášť.  6 víkendů + letní týden za rok.

Program somatického vzdělávání Vědomé tělo je ojedinělý ve své syntéze somatického umění, pohybu, terapie, cítění a vnímání skrze tělo.

Výcvik somatického umění a pohybu nabízí:

 • Profesní rozvoj pro  facilitátory, lektory pohybu/tance, divadla, terapeuty a sociální pracovníky
 • Seberozvoj v oblasti tělesného prožívání a myšlení, pohybového potenciálu, kreativity
 • Transformační cestu měnící nefunkční vzorce myšlení i jednání
 •  Wellbeing a celostní psychicko-fyzické zdraví včetně praktikování všímavosti (mindfullnes)

Program somatického výcviku 

Somatický výcvik s Renou Milgrom a dalšími lektory vychází z moudrosti vnímajícího těla v pohybu a v kontextu daného prostředí. Studujeme neurologické vývojové vzorce,  kreativní pohybovou výchovu, tělesněnou anatomii, somatickou psychologii, práci s dotekem, ale i kompozici založenou na improvizaci.  Zabýváme se tím, co je autentické, osobní i kulturní.

Program nabízí celoživotní „učení skrze dělání -learning by doing“ .

Cesta somatického pohybu a umění je cesta z podstaty tvořivá, která je založena na hodnotě osobního zkoumání a přínosu pro celek. Vnímání a čtení pohybu v nás a kolem nás je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Hlavním předpokladem pro výcvik je zvědavost a otevřená pozornost, a z toho důvodu výcvik probíhá ve stylu neposuzující nenásilné komunikace.

Studium  je založeno na základech dlouholetě vypracovaných systémů a konceptů

Hlavní lektor/facilitátor: Rena Milgrom, CMA, RSME, TPT (tanečně-pohybová terapeutka (TANTER, ČR), certifikovaná pohybová analytička (LIMS, N.Y., USA), registrovaná edukátorka somatického pohybu a terapie  (ISMETA, USA)
Hostující lektoři:  Žubra (SK), Smadar Emor (IZ), Corinne Marquart Ott, MA, DMT (USA), MgA. Anna Línová

Začínáme 6. – 7. května 2023
 • Program je rozložen do tématických modulů – setkáváme se během šesti víkendů + letního týdne za rok.
 • Výcvik probíhá v Praze ve studiu DanceLab a letní retreat v centru v přírodě.
 • Každé setkání je rozděleno na sebezkušenost, teorii, tvořivý proces a reflexi. 

Přihlásit se

Cena :
26.000 Kč/rok (jednorázová platba)
nebo 3.200 Kč za každý víkendový modul

PROČ STUDOVAT SOMATIKU

Tělesný pohyb je pramenem lidského úsilí. Člověk se pohybuje proto, aby uspokojil svoje potřeby a směřuje pohyb ke všemu, co má pro něj hodnotu. Nemůžeme si hrát, pracovat, bojovat ani vyjadřovat lásku, aniž by v těle neproběhl byť i malý pohyb.
Akce hovoří mnohem hlasitěji než slova. Moje i tvoje identita je určována tím, co udělám a jakým způsobem to dělám.

Pohyb je všude a ve všem co děláme.

Když chceš interagovat s milovanými, záleží na tvém pohybu.

Přeješ si zlepšit se ve své práci nebo kariéře, záleží na tvém pohybu.

Toužíš po tom zapůsobit na ostatní, záleží na tvém pohybu.

Proč se zabývat pohybem a somatickou terapií?

Protože rozumět pohybu odemyká tvůj potenciál a kapacitu ve všech směrech, přináší studium pohybu transformaci osobnosti.

SOMATICKÝ VÝCVIK JE URČEN PRO:

 • milovníky pohybu
 • všechny, kdo mají zájem se autenticky vyjadřovat
 • tanečníky i netanečníky
 • terapeuty (taneční, muziko, drama, fyzio)
 • psychoterapeuty
 • sociální pracovníky
 • kouče, leadery

Co přináší program VĚDOMÉ TĚLO do života a kariéry

 1. Kinestetickou inteligenci (nástroje pro tělesné vnímání a integraci těla-hlasu-pohybu)
 2. Muzikální inteligenci (umění naslouchat a  pracovat s hlasem, rytmem)
 3. Logickou inteligenci ( geometrické a abstraktní prostorové vnímání)
 4. Intra-personální inteligenci (vyladíme vztah sám k sobě a rozpoznáme svoje vzorce a stereotypy)
 5. Inter-personální inteligenci (najdeme vztah k druhým a začneme chápat jejich vzorce chování)
 6. Verbální inteligenci (učíme se přesněji vyjadřovat a popisovat průběhy a procesy)
 7. Vizuální inteligenci (učíme se využívat zrak jiným způsobem a vnímat věci z jiného úhlu)
 8. Kreativitu! Umět si hrát, tvořit a prožívat!

NOVINKY

Pre-workshop VĚDOMÉ TĚLO

Wokrshop určen pro všechny zájemce o somatické poznávání, pohyb,  práci s tělem i pro ty, které zajímá studium programu Vědomé Tělo. Setkáme se naživo ve studiu Dancelab, v pátek 24. 2. 2023  v 17-20.30 h. www.vedometelo…

Nový výcvik začne 6-7.5. 2023

Přihlásit se můžete přímo na tomto webu v sekci přihláška.  
Improvisit

IMPROVISIT

Improvisit se opět pravidelně koná!   ...pátky  10.března,  28.dubna., 19.května., 9.června 18-19.15 - trénink pro všechny přítomné 20-21 h - Improvisit naostro : pro všechny, kdo chtějí zakusit jevištní přítomnost poplatek:…
,

Somatické vnímání

je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí a má určité vlastnosti. Např. vědomá pozoronost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Každá vědomá fáze dechu může …

Embodiment = Těle/Snění

Kurz je určen všem, kdo má zájem o improvizace a tělesné zkoumání. Nezáleží zde na technické vyspělosti, ale na schopnosti imaginace a pozornosti.
,

Autentický pohyb

Pro koho je Autentický pohyb určen? ..... právě pro Tebe, pokud se chceš setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, identifikovat problémy, předsudky a zažité vzorce.

FOTOGALERIE Z VÝCVIKU