Školu Body-Mind Centering™ založila Bonnie Bainbridge Cohen (USA) před čtyřiceti lety a dnes je tato škola vedoucím proudem celosvětového somatického vzdělávání. Inspirujeme se materiálem lekcí samotné B.B. Cohen a certifikovaných učitelů BMC™, který jsme propojili v tématech programu Vědomé Tělo.

„The mind is like the wind and the body like the sand: if you want to know how the wind is blowing, you can look at the sand.“

– Bonnie Bainbridge Cohen

Bonnie Bainbridge Cohenhttp://www.bodymindcentering.com