Hakomi metoda je somaticky orientovaný „mindfulness“ přístup ke změně. Metoda je využívána jako psychoterapeutický proces i jako edukativní proces pro facilitaci sebe-poznávání a osobního růstu. Zakladatelem je Ron Kurtz (USA), psycholog a terapeut. Dnes se Hakomi metoda vyučuje a praktikuje po celém světě prostřednictvím Hakomi Institute a Hakomi Educational Network. Slovo Hakomi je převzato od Hopi Indiánů a znamená “ jak si teď stojíš uprostřed tolika různých světů?“