Co je to somatické vnímání?

Somatické vnímání je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí a má určité vlastnosti. Např. vědomá pozoronost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Každá vědomá…

Tanec a výtvarné umění

V této eseji bych se chtěla zamyslet nad jedním z aspektů mé práce týkající se pohybového vyjádření, zkoumání, tance či taneční tvorby, jejichž základy čerpám převážně ze studií Labanovy pohybové analýzy.